Wdrażamy ISO 9001, 14001, 45001
Dodano 28 lutego 2022

Przystąpiliśmy do procesu projektowania zintegrowanego systemu zarządzania. Elementami składowymi systemu będą trzy normy:

ISO 9001:2015 – System Zarządzania Jakością,
ISO 14001:2015 – System Zarządzania Środowiskowego,
ISO 45001:2018 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Wdrożenie projektu planujemy zakończyć w lipcu.

×
×

Formularz kontaktowy