Relacje inwestorskie

Zarząd DEFOR SA z siedzibą w Śremie, wpisanej do KRS pod numerem 0000083240 informuje, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 129, poz. 32293 z dnia 6 lipca 2020 roku ukazało się pierwsze ogłoszenie wzywające wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Zarząd DEFOR SA z siedzibą w Śremie, wpisanej do KRS pod numerem 0000083240 informuje, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 143, poz. 36472 z dnia 24 lipca 2020 roku ukazało się drugie ogłoszenie wzywające wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Zarząd DEFOR SA z siedzibą w Śremie, wpisanej do KRS pod numerem 0000083240 informuje, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 156, poz. 40063 z dnia 12 sierpnia 2020 roku ukazało się trzecie ogłoszenie wzywające wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Zarząd DEFOR SA z siedzibą w Śremie, wpisanej do KRS pod numerem 0000083240 informuje, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 170, poz. 43837 z dnia 1 września 2020 roku ukazało się czwarte ogłoszenie wzywające wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Zarząd DEFOR SA z siedzibą w Śremie, wpisanej do KRS pod numerem 0000083240 informuje, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 187, poz. 49054 z dnia 24 września 2020 roku ukazało się piąte ogłoszenie wzywające wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

×
×

Formularz kontaktowy