Kariera

Aktualne oferty pracy

Zapytanie aplikacyjne
Osoby, które nie mają jeszcze sprecyzowanej ścieżki kariery, a chciałby współuczestniczyć w tworzeniu sukcesu firmy DEFOR, prosimy o wypełnienie kwestionariusza. Nadesłane aplikacje zostaną automatycznie skierowane do osoby odpowiedzialnej za politykę personalną. Poszukujemy osób ambitnych, otwartych na nowe wyzwania, chcących zdobyć nowe doświadczenia, z zaangażowaniem do pracy.

Dlaczego pracować w DEFOR?

W trosce o swoich pracowników tworzymy bezpieczne miejsca pracy, wspieramy w dalszej edukacji oraz dbamy o rozwój osobisty każdego pracownika. Współpracujemy ze szkołami i uczelniami, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz dając miejsca pracy ich absolwentom. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że najcenniejszym kapitałem przedsiębiorstwa są ludzie.

Ochrona środowiska

Świadomość oddziaływania DEFOR SA na środowisko naturalne zobowiązuje firmę do ciągłego doskonalenia się. Nasze produkty finalne są przyjazne środowisku, ponieważ można je użytkować przez dziesięciolecia oraz poddawać procesom recyklingu. Ponadto, oferowane przez nas okna, drzwi, fasady i szkło, charakteryzują się wysokimi parametrami izolacji termicznej, co z kolei obniża zużycie energii potrzebnej do ogrzewania i klimatyzowania budynków.

Opieka socjalna

DEFOR SA to rzetelny i uczciwy pracodawca, który zapewnia nowoczesne narzędzia pracy oraz stosuje najwyższe standardy etyczne w biznesie. Nasza polityka personalna stawia na wysoką motywację Pracowników oraz doskonalenie ich kompetencji zawodowych. Pracodawca wspiera rozwój osobisty załogi poprzez program systematycznych szkoleń oraz motywuje do zaangażowania w nowe projekty i usługi. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że najcenniejszym kapitałem przedsiębiorstwa są ludzie.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

DEFOR SA jako duża, ceniąca się firma branży wykonawstwa nowoczesnych elewacji, kładzie duży nacisk na kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Zarówno w zakładzie produkcyjnym jak i na budowach przestrzegane są wszelkie aspekty prawne wynikające z Kodeksu Pracy.Na bieżąco dokonuje się identyfikacji i profilaktyki czynników zagrożeń w budownictwie.

Polityka równości szans

DEFOR SA pragnie zapewnić wszystkim Pracownikom jednakowe szanse rozwoju osobistego oraz zawodowego. Jesteśmy świadomi, jak istotne jest równe traktowanie wszystkich, niezależnie od płci, wieku, wyznania i orientacji. Respektujemy takie same prawa we wszystkich obszarach od rekrutacji poprzez system wynagradzania, dostęp do awansów po zabezpieczenie społeczne, prawa rodzinne pracującego oraz równy dostęp do edukacji. Innowacyjne technologie wdrażane do produkcji przez firmę DEFOR SA, sprzyjają równouprawnieniu i poprawiają komfort pracy.

×
×

Zapytanie aplikacyjne