System ostrzegania

System Ostrzegania - komunikacja zewnętrzna

 

Praworządność oraz etyka biznesowa od wielu lat są ważnym aspektem funkcjonowania Grupy Eiffage, do której należy również firma DEFOR. Najważniejszymi wartościami wyznawanymi przez Grupę jest rzetelność i odpowiedzialność.

W kontekście nasilających się krajowych i europejskich regulacji dotyczących walki z korupcją oraz obowiązku należytej staranności, Grupa Eiffage wdrożyła System Zgodności oparty na następujących narzędziach:

- Kodeks Postępowania, który szczegółowo opisuje zasady i sposób działania w etyce biznesu,

- Program szkoleń dla najbardziej narażonej grupy pracowników (np. menedżerów, pracowników mających bezpośrednie powiązania handlowe z klientami),

- System informowania o nieprawidłowościach umożliwiający każdemu pracownikowi Grupy Eiffage i wszystkim jego interesariuszom (takim jak jego współwykonawcy, podwykonawcy i ich pracownicy) na działanie w dobrej wierze, zgłaszanie w sposób odpowiedzialny i bezinteresowny:

      •       wszelkich sytuacji, które wydają się być sprzeczne z Kodeksem Postępowania lub wartościami Grupy Eiffage (np. korupcja, płatna protekcja)

      •       informacji o przestępstwie, wykroczeniach, naruszeniach lub usiłowaniu naruszenia prawa krajowego, europejskiego lub międzynarodowego

      •       wszelkich zagrożeń lub szkód dla ogólnego interesu (prawa człowieka i podstawowe wolności, zdrowie i bezpieczeństwo, środowisko).

Zawiadomienia mogą być dokonywane jawnie (imiennie) lub anonimowo za pomocą międzynarodowej wielojęzycznej platformy „Integrity line Eiffage”, dostępnej we wszystkich krajach, w których Grupa posiada swoje przedstawicielstwa, z poziomu komputera lub smartfona za pośrednictwem adresu URL eiffage.integrityline.org

Są one zarządzane przez głównego menedżera systemu alertów lub lokalnego menedżera systemu powiadomień.

System zgłaszania nieprawidłowości w Grupie Eiffage gwarantuje, że zawiadomienia są rozpatrywane szybko i dokładnie analizowane (pisemne potwierdzenie odbioru w ciągu 7 dni, dochodzenie, rozstrzygnięcie i zamknięcie sprawy) oraz że wdrażane są środki ochronne, a zgłoszenia są utrzymywane w całkowitej poufności.

Narzędzia te są regularnie aktualizowane, aby były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa mającymi zastosowanie do działalności Grupy we Francji i za granicą.

×
×

Formularz kontaktowy